top of page
Webinar: inleiding in de bewegingsagogiek
Webinar: inleiding in de bewegingsagogiek

wo 26 okt

|

Webinar

Webinar: inleiding in de bewegingsagogiek

Een samenhangend verhaal over ons prachtige vak!

Registratie is afgesloten
Andere evenementen bekijken

Tijd en locatie

26 okt 2022, 20:00 – 21:30 CEST

Webinar

Over het evenement

Kort uitleg: De bewegingsagoog levert door middel van Bewegingsagogische onderzoek een bijdrage aan het interdisciplinair behandelplan. De inzetbaarheid van de bewegingsagoog kunnen we verdelen in drie domeinen (Bie, 2015).

Domein een is Ex-agogiek (ex staat voor extensie) ofwel je bent medebehandelaar en je doel is het intensiveren van het behandelplan. Hieronder valt het tegemoetkomen van sociale, cognitieve, motorische en gedragsmatige problematiek. Dit is een behandeling en cure staat hierbij centraal. Cure is het komen tot genezing en bevordering van herstel, de bewegingsagoog is vakbekwaam op het gebied van contra indicaties.

Domein twee is An-agogiek (An staat voor anabolisme) ofwel er is ruimte voor groei, en hieronder valt het preventief handelen en het verbeteren van de standaardsituatie. De start situatie wordt als niet problematisch ervaren. Dit is een training en coaching vorm waarbij het stimuleren van gezondheid bevorderend gedrag en persoonlijke ontwikkeling centraal staan. Dit kan met en zonder indicatie.

Domein drie is kat-agogiek (Kat staat voor katabolisme) ofwel er is weinig ruimte voor ontwikkeling en er is meer sprake van een afbraakproces. Hieronder valt het stabiliseren van de bestaande situatie. De schade is onomkeerbaar en ontplooiingsmogelijkheden zijn beperkt, Dit is een begeleidingsvorm en care staat hierbij centraal. Care is het adequaat monitoren en handhaven van de status Quo.

Conclusie de inzetbaarheid van de bewegingsagoog is ampliatief, curatief & preventief van aard. In deze Webinar maak je kennis met het vak bewegingsagogiek en ben je instaat om Bewegingsagogische hulpvragen te inventariseren en passende Bewegingsagogische werkvormen, plannen, methodieken en interventies aan te kopellen. 

Door het volgen van deze Webinar maak je kennis met de volgende onderwerpen:

·Agogiek als sociale wetenschap

·De 2 visies op bewegen binnen de bewegingsagogiek

·De drie indicaties voor de bewegingsagoog

·De 4 Bewegingsagogische modaliteiten

·De 5 Vak concepten binnen de bewegingsagogiek

·De 6 Bewegingsagogische strategieën

·Het lichaamsplan, besef en beeld.

·De LECS-Model

·De 3 hoofd theorieën binnen de bewegingsagogiek

Tickets

  • Webinar

    € 20,00
    +€ 0,50 servicekosten
    Verkoop geëindigd op

Totaal

€ 0,00

Deel dit evenement

bottom of page